West

Styrelsen består 2020 av:
Ordförande: Daniel Wiese
Sekreterare: Morten Alleröd
Kassör: Magnus Nilsson
Klubbmästare: William Damberg
Webbmaster: Niklas Nyström
Ledamot: Magnus Torell
 
Valberedningen består av:
Sammankallande: Johannes Lundin
Ledamot: Jesper Hillerström
BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97