West

Styrelsen

2018 års styrelse

Enligt valberedningens förslag valdes på årsmötet 2018 följande styrelse:

Ordförande: Daniel Wiese
Sekreterare: Morten Alleröd
Kassör: Magnus Nilsson
Klubbmästare: Niklas Källbom
Webbmaster: Magnus Torell
Ledamot: Niklas Nyström

Valberedning
Sammankallande: Johannes Lundin
Ledamot: Jesper Hillerström

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97