West

BMW Club Schweden West (West-sektionen) är den sektion som arrangerar evenemang, klubbträffar och körningar i och omkring väst-Sverige.

2016 års styrelse

Enligt valberedningens förslag valdes på årsmötet den 27e februari 2016 följande styrelsepersoner:

Ordförande: Alf Sellin
Sekreterare: Morten Alleröd
Kassör: Magnus Nilsson
Klubbmästare: Niklas Källbom
Webbmaster: Magnus Torell
Ledamot: Niklas Nyström

Valberedning
Sammankallande: Johannes Lundin
Ledamot: Jesper Hillerström

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97