Syd

Välkommen till BMW CS Syd

 

 

Genomförda aktiviteter 2019 Se reportage

Facebook

  https://www.facebook.com/groups/330431647096/                                                   

 

 

Sydsektionen under 2020

 

       

https://bmwcs.com/sektioner/syd/startsida

 

 

Coronaviruset spridning i samhället och omtanke om våra medlemmar medför restriktioner.

Styrelsen CS beslutade 16 april att inga arrangemang, träffar eller deltagande i andras event får

ske av BMW Club Schweden, sektioner och underklubbar till och med 31 maj.

Nytt beslut kommer att fattas för juni eller om ändringar görs. 

 

Tydingesjön 16 juni

 

 Ronneby Nostalgia 27 juni är inställt av arrangören

 

Löddeköpinge 30 juni

 

Svenskt Sportvagnsmeeting 3-5 juli

 

Tykarps-grottan Bilcafe   15 juli

 

Löddeköpinge 28 juli

 

Sommarträff Knutan 31 juli och 1 augusti 

 

Tydingesjön 11 augusti

 

Löddeköpinge 25 augusti

 

Vallåkraträffen - Lergökarallyt 15-16 augusti

 

Löddeköpinge 15 september

 

 

 

 

 

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97