Stockholm

Välkommen till Stockholmssektionen!

Med anledning av att Corona/Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom har styrelsen för
Stockholmssektionen beslutat att alla våra träffar ställs in t o m Augusti.
Vårt främsta ansvar är att vara rädda om varandra, alla är vi tvungna till uppoffringar.
Skulle vi i närtid upptäcka tecken på lindring kommer vi att diskutera möjligheten
till att med kort varsel återuppta våra träffar för Er, våra medlemmar. Ni är viktigast!

 

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97