Oldtimer

 

För er som är medlem i både CS och OCS eller bara OCS betalas avgiften vid ett och samma tillfälle.


Avisering sker per mejl eller brev från kansliet.
Medlemsavgiften för BMW OCS  är av administrativa skäl ändrad till 40:- om du är medlem i både CS och OCS per löpande 12 månader. Är du bara medlem i OCS är avgiften 440:-.

Du betalar totalt 440:- till CS BankGiro nr. 848-4875 och ange tydligt namn, adress och e-postadress.
Har du fått en avi med kopplat OCR nummer skall du använda BG nr. 754-6617.

Kansliet för sedan över 40:- till OCS om du även är medlem i CS annars förs 440:- över till OCS.

 

Klappar ditt hjärta för äldre BMW-bilar?

 

Vill du träffa likasinnade? 

Vill du ha råd och vägledning?

Vill du ha tillgång till årtionden av erfarenhet?

Vill du vara del av ett kontaktnät kring äldre BMW-bilar?

Vill du ha möjlighet att entusiastförsäkra din bil?

 

Då är Oldtimerklubben något för dig!

Gå in under "klubbinfo" och bli medlem redan i dag!

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97