Oldtimer

Bli medlem

Du blir medlem i BMW Oldtimer Club Schweden genom att betala in medlemsavgiften enligt något av följande två alternativ.

- Medlemsavgiften är 40:- per kalenderår om du redan är medlem i BMW Club Schweden. Medlem i BMW Club Schweden blir du här, http://www.bmwcs.com/bliMedlem.php.

- Vill du inte vara medlem i BMW CS, betalar du in 440:-. Observera att du då inte får del av de medlemsförmåner som ingår i medlemskapet i moderklubben BMW Club Schweden.

Du betalar totalt 440:- till CS plusgirokonto nr. 488 30 47-5.
Kansliet för sedan över 40:- till OCS om du även är medlem i CS annars förs 440:- över till OCS.
Viktigt, ange ditt namn eller i tillämpligt fall ditt medlemsnummer i BMW CS på inbetalningen.
(Ditt medlemsnummer i BMW OCS är samma som ditt medlemsnummer i BMW Club Schweden.)

Vi har för avsikt att tillsammans med medlemsmatrikeln också ta med bilinnehavet (bilar äldre än 20 år).
Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med ditt bilinnehav om det är aktuellt.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97