Motorsport

Time Attack

Time Attack är en känd tävlingsform utomlands med ett tidigare begränsat organiserat intresse i Sverige.

Målet är att köra ett varv runt en motorbana på kortast tid. 

BMW Club Schweden Motorsport tillsammans med Svenska Bilsportsförbundet (SBF) utformade en enkel tävlingsserie som pilot 2010 för klubbens medlemmar och deras gatlegala standardbilar, vilken gick under namnet MINI Cup.

Ett antal medlemmar med MINI deltog i denna pilot därav namnet MINI Cup.

Inför 2011 öppnades MINI Cup upp för alla medlemmar i klubben oavsett om standardbilen var en MINI eller BMW.

Under 2012 utvecklade SBF med flera intressenter Time Attack till en tävlingsform med fler klasser där även andra än bara gatlegala standardbilar kunde vara med och tävla i organiserad Time Attack inom SBF. 

Målgruppen för Time Attack i klubbens regi är våra licensierade gatbilsförare som i dag utövar bankörning på motorbana med sina gatlegala standardbilar.

Syftet är att ge en möjlighet att prova på att tävla under enkla, men fortsatt säkra förhållanden på anpassad motorbana med utfärdad banlicens.

Förutom att kunna ha mer kul under klubbens arrangemang så leder förhoppningvis denna möjlighet till att fler gatbilsförare intresserar sig för att ta steget in i den tävlingsverksamhet som BMW Club Schweden Motorsport och SBF erbjuder.

Välkommen att prova på!

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97