Motorsport

Våra flaggsignaler

Flaggsignaler är viktiga och egentligen det enda sätt du som förare kan få information om att något oväntat inträffat. Lär dig därför var flaggposteringarna finns och kom ihåg att titta efter flaggvakterna när du kör.Det är för din skull de står där.

I BMW Club Schweden används bara den gula flaggan ute på banan. Vi huvudposteringen används också den svartvita, den röda och den svarta flaggan.

 

Gul flagg – används då något inträffat. Det kan vara alltifrån att en bil kört av eller snurrat till att ett rådjur förirrat sig in på banan. Om du ser en gulflagg sänk farten rejält och var beredd på att stanna! Omkörningsförbud råder vid gulflagg.

Den som står flaggvakt skall göra det med den gula flaggan i hand och vara beredd att börja vifta omedelbart. Som flaggvakt är det alltså inte acceptabelt att stå och videofilma kompisarna med flaggan liggandes på marken intill. Varje incident som flaggvakten ansett sig behöva varna för skall, för kännedom, rapporteras till huvudposteringen via radion.

 

Röd flagg – banpasset avbryts i förtid. Det kan bero på flera anledningar. Kör färdigt varvet in i depån.

 

Svart flagg – riktas till dig som enskild förare och betyder att du ovillkorligen skall köra in i depå nästa varv. Man kan få en svartflagg av olika anledningar. Det kan vara så att du kört över din förmåga eller att det är något fel på din bil som du inte märker.

Så om du får en svartflagg, kontrollera dina mätare, titta i backspeglarna efter tecken på rökutveckling, olje- eller bensinspill och kör försiktigt varvet färdigt in i depån.

 

Svart-Vit flagg – används för att visa att banpasset är avslutat. Avsluta varvet i lugnt tempo och utnyttja det som en möjlighet att kyla av bilen.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97