Motorsport

Vår banförsäkring

Klubbens försäkringssituation: 

Eftersom BMW Club Schweden, och därmed sektionen Motorsport är ansluten till Svenska Bilsportförbundet (SBF), samt genomför sin verksamhet i enlighet med SBF:s reglemente omfattas verksamheten av SBF:s motortävlingsförsäkring.

Licenskrav:

För att få deltaga måste föraren inneha en giltig licens utfärdad av SBF. Anledningen till det finns beskriven i försäkringspunkterna nedan.

Förarens försäkringssituation:

Då licensinnehavaren deltar på ett sanktionerat arrangemang av SBF, och i enlighet med SBF:s reglemente omfattas föraren av en olycksfallsförsäkring.

3:e mans försäkringssituation:

3:e man är typiskt sett en funktionär eller någon ur publiken. Det kan också vara en vilsen svampplockare, eller liknande som kommer in på banan. 3:e man omfattas också av en olycksfallsförsäkring.

Fordonets försäkringssituation:

Fordonet omfattas inte av motortävlingsförsäkringen. Eventuella skador på bilen får lösas med respektive försäkringsbolag.

Läs under "Din fordonsförsäkring", eller ta kontakt med klubben för att säkerställa vad som gäller för medlemmar i BMW Club Schweden med fordonet försäkrat via BMW Originaförsäkring.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97