Motorsport

Uppförande

Uppförande under bankörning

Bankörningsregler

Tävlingskörning är förbjudet!

BMW CSM:s bankörningar är att betrakta som avancerad övningskörning. Som deltagare har man inga rättigheter, bara skyldigheter. Vid passeringar (omkörningar) skall stor försiktighet och stor tydlighet iakttagas enligt nedan instruktioner. Nedanstående regler har utarbetats baserat på den erfarenhet som många års bankörning resulterat i. Det är mycket viktigt att dessa regler följs. Den deltagare som inte följer reglerna får svartflagg och kommer att avvisas från träffen.

"Blinkersregeln" - Man får inte köra om framförvarande om inte denna signalerar med blinkers!

Som deltagare skall man vara mycket uppmärksam, inte bara framåt, utan också bakåt.

Om du blir ifattkörd skall du släppa förbi snabbare bilar genom att på lämpligt ställe gå åt sidan och - precis som i trafiken - indikera detta med att använda blinkers åt samma håll.

Detta innebär självklart också att om du hinner ifatt någon framförvarande får du endast köra om när denne med blinkers signalerar att det går bra att köra om.

Ingen blinkers? = Omkörningsförbud!

En omkörning utan att framförvarande med blinkers indikerat "ok" ger svartflagg!

Det alltså inte tillåtet att "bromsa sig förbi" en annan deltagare bara för att denne brustit i sin uppsikt bakåt. I realiteten innebär det alltså att man kan tvingas ligga kvar bakom en annan deltagare i flera varv - det måste man vara beredd att göra. Om framförvarande inte släpper förbi får man istället svänga in i depån och ta kontakt med huvudposteringen och där påtala det hela.

Bankörning är roligt och utvecklande. Det ger bättre förare som kan hantera sina bilar mer säkert. Det är de huvudsakliga anledningarna till att klubben anordnar bankörning. Men det betyder också att tävlingskörning är förbjudet. Vill man tävla så får man göra det i BMW Cup.

Höger/ vänster-regeln - Man får köra om på både höger och vänster sida.

Omkörning är tillåten både till höger & vänster. Den som kör om framförvarande är huvudsakligen ansvarig för manövern såsom upphinnande. Men även den som blir passerad är skyldig att hjälpa till med själva omkörningen/passeringen. Olika förare föredrar att passera/passeras på olika sätt. Var därför aktsam och kör med nödvändig säkerhetsmarginal. Passera aldrig utan att framförvarande indikerat med blinkers att det är ok.

Räkna inte med att alla är lika skickliga och kör med samma vassa uppmärksamhet som du själv - kör med marginal! ;-)

Kurvregeln - Om möjligt, släpp förbi snabbare bilar precis innan kurvan, inte precis efter!

Skillnaden mellan en motorstark och en motorsvag bil märks mindre i varvtid räknat än vad man först kan tro. Att vara snabb på bana handlar om så mycket mer än bara hästkrafter. Det handlar också om förarkapacitet, låg vikt, bra däck & bromsar samt rätt spår. Det är med andra ord alltså inte självklart att den som har störst motor också kör snabbast. Faktum är att det är relativt vanligt att de mest effektstinna bilarna blir ifrånåkta av de svagare bilarna. Men just på rakor är det förstås svårt för de motorsvaga bilarna att accelerera sig förbi de motorstarka om dessa släpps förbi efter en kurva. För då går det oftast rakt fram och då handlar det mest om motorstyrka. Det rekommenderas därför att man istället släpper förbi snabbare bilar genom att flytta på sig innan en kurva istället för efter en kurva.

Den gyllene regeln - Behandla andra så som du själv bli bemött! 

Om det skulle vara så att du blir upphunnen av någon som du egentligen inte tror är snabbare, släpp ändå förbi vederbörande. Skulle det efter något varv visa sig att du ändå var snabbare blir ju du "tillbakasläppt" i enlighet med samma resonemang.

Passagerare

Det är inte tillåtet att ta med sig passagerare. (Undantag görs för Arrangörsbilar, Spårvalsbilar & Instruktörsbilar eller om Övningsledare så medger)

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97