02 Club

Befintlig vagnpark - samtliga 02-modeller

Den nu redovisade statistiken gäller totalantalet fordon/ modellbeteckning t.o.m. 24/1-2013. Det totala antalet fordon uppgår till 2328st, en minskning med 53 fordon eller med drygt 2% ( 2381 fordon 6/3-2012)

Modell Totalantal Avställda Inregistrerade/i drift
1502 109 94 15
1600-2 255 220 35
1602 431 371 60
1802 108 95 13
2002Ti 72 65 7
2002 792 697 95
2002Tii 230 202 28
2002 Turbo 47 36 10
1600 Touring 57 52 5
1802 Touring 1 1 0
2000/2002 Touring 156 137 19
2000/2002Tii Touring 68 50 18

Lund den 3/2-2013

Lars-Göran Fredlund

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97