Klubbinfo

Även 2016 planeras det för 4 nummer av klubbtidningen Bayerisches Blatt.

Detaljerad information hitta du är.

KONTAKT:
PETTER RENHULDT
REDAKTÖR
T: 0708-75 92 93
E: redaktionen (a) bmwcs.com

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97