Klubbinfo
Kära medlemmar, 
nästa nummer av Bayerisches Blatt är under produktion! 
Sviterna av coronapandemin har tyvärr gjort arbetet med BB lite mer tungrott än normalt, exv har frånvaron av träffar under våren i klubbens regi påverkat innehållet i tidningen. 
 
Normalt skulle detta innebära en väsentligt tunnare utgåva men såväl BB:s redaktion som sektionerna har jobbat hårt för att både sidantal och läsvärde i detta nummer ska ligga så nära ett vanligt nummer som möjligt. 
 
I praktiken medför detta förseningar beträffande utgivningsdatumet. Planerad utgivning var kommande vecka men i dagsläget landar tidningen troligtvis i era brevlådor först om ca tre veckor, dvs under vecka 29. Jag hoppas att ni har överseende med detta. 
 
Med vänliga sommarhälsningar, 
 
Petter Renhuldt
Chefredaktör Bayerisches Blatt
0708-759293

Corona virusets spridning i samhället, och med omtanke om våra medlemmar, medför följande nya riktlinjer inom BMW Club Schweden.

Styrelsen beslutade, den 12 maj, att träffar eller deltagande i andras event får beslutas av BMW Club Schwedens sektioner och underklubbar, och att detta gäller tillsvidare, så länge man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer/riktlinjer map Corona (Covid-19).

Nytt beslut tas av BMW Club Schwedens styrelse om ändringar görs.

Stefan Hjort, ordförande BMW Club Schweden

Sedan 1 april 2020 så gäller medlemsavgiften på 450 SEK/år för medlemskap i BMW Club Schweden (nya och gamla medlemmar), alltså en höjning på 50 SEK/år. Denna höjning togs vid årsmötet den 28 mars, efter förslag från styrelsen. Anledningen är att vi har tappat vår sponsring från BMW Group Northern Europe på 200 000 SEK/år, och vi vill på detta sätt mildra den pengaförlust, som detta innebär. Vi inom BMW Club Schweden har inte höjt vår medlemsavgift sedan 2004.
 
På förekommen anledning vill styrelsen uppmana våra medlemmar att hålla sina adressuppgifter uppdaterade i vårt medlemsregister Membit, det är viktigt att detta görs så att medlemsfakturor och vår medlemstidning Bayerisches Blatt kommer till rätt adress.  Det finns en självbetjäning i Membit systemet, som medlemmar kan nyttja för att hålla sina uppgifter uppdaterade. Om ni har frågor kring vårt Membit medlemsregister, så ska ni kontakta Göran Benjamin, goran.benjamin@gmail.com, han är ansvarig för Membit medlemsregister.
 
Stefan Hjort, kanslist/ordförande BMW CS.

We are happy to announce great news: this year we are once again able to offer an exclusive discount of 12% off your order at the BMW Classic Online Shop to all official BMW Club Members!

 

The discount code is, as last year:

Clubs_and_Parts

 

It is valid until 31.12.2020. The code can be used several times, it cannot be combined with other promotions.

Please find some more information regarding conditions of delivery in the GTC of the shop.

Corona virusets spridning i samhället, och med omtanke om våra medlemmar, medför följande restriktioner inom BMW Club Schweden.
 
Styrelsen beslutade att inga arrangemang, träffar eller deltagande i andras event får ske av BMW Club Schweden, sektioner och underklubbar, fram till och med 31 maj.
 
Nytt beslut av BMW Club Schweden styrelse kommer att fattas, för juni månad eller om andra ändringar görs, i mitten/slutet av maj.
 
Stefan Hjort, ordförande BMW Club Schweden
BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97