Klubbinfo

Kära BMWCS-medlemmar,

Tyvärr har även produktionen av BB 2/18 haltat något tidsmässigt men nu håller tidningen på att tryckas och distribueras så snabbt som det går. Inom två veckor ska den finnas i era händer. Jag beklagar det inträffade men hoppas att numret är väntan värd.

SOMMARTRÄFFEN PÅ RING KNUTSTORP

Program aktiviteter på motorbanan!

Nu finns justerat och signerat dokumenten för årsmötet 2018-03-17 att läsa här

Produktionen av BB 1/18 är som du säkert har uppmärksammat kraftigt försenad, i skrivande stund ca 4 veckor. Som det ser ut nu håller tidningen på att tryckas och kommer att postas under nästa vecka. Redaktionen beklagar det inträffade men hoppas att du håller ut lite till.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97