Kalender
Ladda ner som iCal-fil
Årsmöte BMW CS West
Lördag, 23. Februari 2019, 11:00 - 14:00
Träffar : 471
av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kontakt Daniel Wiese

Medlemmar, varmt välkomna på årsmöte!
Vi har fått låna konferensrummet hos Bilia Group i Mölndal, på andra våning ingång via beg-hallen.
Parkera gärna på Krokslätts fabriker på andra sidan gatan då det är ont om platser i Bilias garage/parkeringshus.

Agenda:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två rösträknare tillika justeringsman samt kontroll av antalet röstberättigade
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Balans- och resultaträkningar
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förslag till budget för innevarande räkenskapsår
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 10. Val av styrelse
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor

Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast 14 dgr före mötets öppnande för att behandlas på detta möte, alltså inkommet senast 9/2-2019.
ENDAST motioner inkomna via mail är godkänd.
Maila på klubbmailen och skriv tydligt Motion BMW C West i ärenderaden.
Vi får mycket reklam/spam på klubbmailen - så hjälp oss göra det enkelt genom att följa dessa enkla anvisningar.

Endast medlemmar som kan uppvisa medlemskort är välkomna vid detta möte.
Anmäl deltagande på klubbmailen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkomna,

/ Styrelsen BMW CS West

Plats Bilia Group Göteborg AB, Göteborgsvägen 92, 431 37 Mölndal
BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97