Kalender
Ladda ner som iCal-fil
Inbjudan årsmöte BMW CS 18 mars Malmö
Lördag, 18. Mars 2017, 11:30 - 16:00
Träffar : 2172
av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

 

I BMW CLUB SCHWEDEN 18 MARS 2017 I MALMÖ 

 

 Plats:

Årsmötet kommer att vara på Förenade Bil, Malmö Djurhagegatan 15.

  

Tid:

 

Mötet startar kl. 11.30 med lunchbuffé och tillfälle att titta i bilhallen.

 Årsmöte kl. 13.00-16.00

 

Dagordning : Enligt Stadgar

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
3. Fastställande av dagordning
 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 

7. Redogörelse från sektioner. 

8. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust.
9. Revisorernas berättelse.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Verksamhetsplan och budget.
12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift.
13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
14. Val av styrelse.
15. Val av revisorer.
16. Val av valberedning.
17. Val av hedersmedlem/ständig medlem
18. Övriga frågor.

 

Anmälan till årsmötet:

 

Anmäl dig senast 28 februari 2017 till Christer Nilsson, Vaktgatan 15, 265 71 Kvidinge eller till e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 Föranmälan krävs för att delta och få lunchbuffé, fika och dokumentation med mera.

Motioner :  

Skall vara styrelsen tillhanda senast 21 januari 2017.

Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Skickas till BMW CS sekreterare adress

 

                      Christer Nilsson

                      Vaktgatan 15

                      265 71 Kvidinge

 eller original scannade till e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  

Varmt Välkomna!

 

Styrelsen, BMW Club Schweden

 

 

 

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97