Kalender
Ladda ner som iCal-fil
Årsmöte Stockholmssektionen
Lördag, 28. Januari 2017, 12:00 - 17:00
Träffar : 1025
av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tid :Lördagen den 28 januari 2017, Lunch från 12.00, årsmötets start 13.00

Plats: Klubblokalen, Tackjärnsvägen 2, Bromma.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
4. Dagordningens godkännande och anmälan om övriga frågor
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två rösträknare, tillika justeringsmän samt kontroll av antalet röstberättigade
7. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse för 2016
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens verksamhetsplan för 2016
11. Styrelsens förslag till budget.
12. Framställningar från styrelsen eller motioner för medlemmarna
13. Valberedningen presenterar förslag till ny styrelse, samt val av styrelse
14. Val av Revisor för 2016
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande.

Anmälan med namn & medlemsnummer i rubriken till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Närvarande på Årsmötet inbjuds att kostnadsfritt besöka Polismuseet efter årsmötet.
BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97