West

Styrelsen

2016 års styrelse

Enligt valberedningens förslag valdes på årsmötet den 28 februari 2016, följande styrelse:

Ordförande: Alf Sellin
Sekreterare: Morten Alleröd

Kassör: Magnus Nilsson
Klubbmästare: Niklas Källbom
Webbmaster: Magnus Torell
Ledamot: Niklas Nyström

Valberedning
Sammankallande: Johannes Lundin
Ledamot: Jesper Hillerström

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97