Stockholm

Styrelsen 2016

Ordförande: Peter Askenfors

Vice ordförande: Peter Degerman

Kassör/ Sekreterare: Katarina Jonsson

Ledamot: Erik Af Winklerfelt

Revisor: Rickard Edgren

Valberedning: Peter Askenfors, Peter Bruce

Styrelsen nås på e-post: stockholm (snabel-a) bmwcs (punkt) com

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97