Oldtimer

Styrelsen vald på årsmötet

Vid Oldtimerklubbens årsmöte 2018-01-20 valdes följande styrelse:

 

Göran Benjamin, ordförande

Christer Gustafsson, sekreterare

Lars Hannell, kassör

Gunnar Möller, ledamot

Bertil Ungren, ledamot och webbmaster

 

 

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97