Oldtimer

Styrelsen vald på årsmötet

Vid Oldtimerklubbens årsmöte 2016-01-30 valdes följande styrelse:

 

Göran Benjamin, ordförande,

Christer Gustafsson, sekreterare, 

Lars Hannell, kassör, 

Gunnar Möller, ledamot,

Bertil Ungren, ledamot och webbmaster.

 

 

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97