Oldtimer

En kort rapport från BMW Oldtimer Club Schwedens årsmöte 2017-01-28.

17 medlemmar närvarande.

Styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, resultat och balansräkning fick OK av årsmötet 
samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelseledamöter.

Ordf., Göran Benjamin, omval
Sekreterare, Christer Gustafsson, omval
Kassör, Lars Hannéll, omval
Ledamot, Gunnar Möller, omval
Ledamot och webbmaster, Bertil Ungren, omval

Val av revisorer

Stefan Hjort, omval
Lars-Erik Larsson, nyval

Val av valberedning.

Stefan Hjort, omval
Jan Törnkvist, nyval

Den föreslagna aktivitetskalendern antogs.

Fastställande av medlemsavgifter och budget för år 2017.
Mötet godkände den av styrelsen föreslagna årsavgiftsbefrielsen för år 2017, gäller dem som var registrerad medlem den 2016-12-31.
Budget för 2017 med hänsyn taget till ovanstående godkändes.
Mötet fastslog också att årsavgiften för år 2018 skall betalas i samband med medlemsavgiften till BMW Club Schweden.

Du behöver inte betala någon medlemsavgift för år 2017.

Nytillkomna medlemmar under året betalar årsavgiften i vanlig ordning.

Bästa Oldtimerhälsningar
för BMW Oldtimer Club Schweden

Göran Benjamin

Ordf.

 

 

Klappar ditt hjärta för äldre BMW-bilar?

 

Vill du träffa likasinnade? 

Vill du ha råd och vägledning?

Vill du ha tillgång till årtionden av erfarenhet?

Vill du vara del av ett kontaktnät kring äldre BMW-bilar?

Vill du ha möjlighet att entusiastförsäkra din bil?

 

Då är Oldtimerklubben något för dig!

Gå in under "klubbinfo" och bli medlem redan i dag!BMW Oldtimer Club Schweden - Facebook Status


Arne Bergsten

2017-11-19 18:36

Arne Bergsten har delat en länk i gruppen BMW Oldtimer Club Schweden.

Jösses vad de kostat på, kolla in bilderna på autopower. Vad tycker du Tomas Lindstedt

4
0
8

Nuckan Eriksson

2017-11-20 08:10

Funderar på att avyttra min e3:a, finns det möjligtvis nåt intresse för den? Besiktad härom veckan

3
0
2

Ruby Jay

2017-11-20 16:24

Thank you for accepting me in your group 🌹

0
0
0

Peter Kollberg

2017-11-18 10:41

Peter Kollberg har delat DUFFs video med gruppen: BMW Oldtimer Club Schweden.

MegaMys 💕

Peter Kollberg har delat en video:

7
0
1

Leif Lorenzen

2017-11-18 11:10

Kan det vara Coloradogul.....fanns den färgen i färgvalet för E9....isåfall första gången jag ser det på en E9:a.....inte mig emot att äga en sådan :)

11
0
0

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97