Senaste årsmötesprotokollet finns nu under dokument 

För er som är medlem i både CS och OCS betalas avgiften vid ett och samma tillfälle.
Avisering sker per mejl eller brev från kansliet.
Medlemsavgiften för BMW OCS  är av administrativa skäl ändrad till 40:- per löpande 12 månader. 

Du betalar då totalt 440:- till CS plusgirokonto nr. 488 30 47-5.
Kansliet för sedan över 40:- till OCS.

För er som är medlem i enbart OCS betalar ni 440:- till OCS konto i Skandiabanken,
clearing nr. 9159, konto nr. 197 92 52.

 

Klappar ditt hjärta för äldre BMW-bilar?

 

Vill du träffa likasinnade? 

Vill du ha råd och vägledning?

Vill du ha tillgång till årtionden av erfarenhet?

Vill du vara del av ett kontaktnät kring äldre BMW-bilar?

Vill du ha möjlighet att entusiastförsäkra din bil?

 

Då är Oldtimerklubben något för dig!

Gå in under "klubbinfo" och bli medlem redan i dag!

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97