Motorsport

Din fordonsförsäkring

Avtal mellan BMW Club Schweden och BMW Originalförsäkring avseende bankörning på inhägnad bana

 • Gäller enbart för medlemmar i BMW Club Schweden (BMW CS) och i sektionen Motorsport (BMW CSM) som har sin bil helförsäkrad via BMW Originalförsäkring (BMW OF).
 • Överenskommelsen gäller enbart under bankörning på inhägnad motorbana som arrangeras av BMW CS/BMW CSM.
 • Gäller enbart i enlighet med Svenska Bilsportsförbundets reglemente (SBF RA). Här menas trafik-, och vagnskadeförsäkring, eller vagnskadegaranti i BMW OF.
 • Självrisk vid bankörning är 15000 SEK. Denna självrisk gäller oberoende av bilens normala självrisk. 
 • Ovanstående BMW OF-försäkring gäller inte under: 
  • bilkörning på Nürburgring
  • tävling
  • träning inför tävling
  • bilkörning som anses vara "man mot man"
  • tidtagning inkluderande laptimer             

Förutsättningar:

 • Besiktning av bilar ska göras innan varje arrangemang av BMW CS/BMW CSM. Förekommande skador dokumenteras.
 • Registreringsnummer meddelas OF innan bankörningsdagen, dvs alla deltagande bilar måste vara föranmälda till BMW OF. Detta görs av klubbrepresentanter, och ska därför ej göras av deltagaren.
 • Återrapport efter varje arrangemang görs av BMW CS/BMW CSM oavsett om skada inträffat eller inte.
 • Om en skada har inträffat ska en redogörelse göras, och vilka som var inblandade, samt dess skador.

Ovanstående åtagande gäller för kalenderåret 2018.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97