Sport Club

BMW Sport Club

 

KALLELSE TILL EXTRA ORDINARIE MEDLEMSMÖTE

I BMW SPORT CLUB SCHWEDEN

 

Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 19.30 - 20.30

Plats: Mötet genomförs som en telefonkonferens

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Har kallelse skett i stadgeenlig ordning.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän, samt kontroll av antalet
    röstberättigade.
6. Årsmötets förslag att avveckla föreningen (BMW Sport Club Schweden) samt dess   
    organisationsnummer och istället fortsätta verksamheten som en sektion
    (BMW Club Schweden Motorsport) under BMW Club Schweden.
7. Mötets avslutande.

Observera! Obligatorisk anmälan görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 12 mars 2018 för att erhålla telefonnummer och åtkomstkod.

BMW Sport Club Schweden
Styrelsen

 

Protokoll från årsmötet 2018-01-20 finns här

 

 


BMW Sport Club Schweden är en underklubb till BMW Club Schweden.

 

PS. Facebook status för BMW Sport Club Schweden kan tyvärr inte visas här eftersom det är en sluten FB grupp DS.

 

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97