Sport Club

BMW Cup

Tävlingsserien BMW Cup är ett klubbmästerskap i Racing som arrangeras och drivs av medlemmar i BMW Sport Club. Serien startade 1995 och har sedan dess vuxit till en av landets största märkesbundna tävlingsserier.

Ett av Cupens syften är att främja tävlande med BMW-bilar. Därför tillåts enbart baskarosser i stål tillverkade av BMW. Likaså tillåts enbart motorer tillverkade av BMW.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97