Klubbinfo

Detta får du inte missa, vår sommarträff i samband med Sportbilsfestivalen och även STCC!
Sportbilsfestivalen hålls för första gången på Anderstorp och där ett flertal bilklubbar närvarar!
Du parkerar din BMW på klubbens egen VIP-parkering tillsammans med dina klubbisar.
Varva mellan att titta på kamperna i STCC, besöka andra klubbmontrar och njuta av vår egen.

Nej, ditt exemplar av BB 2/17 har inte kommit på avvägar, tidningen är dessvärre och dessbättre bara kraftigt försenad. BB 2 skulle ha distribuerats under midsommarveckan men kommer att komma i brevlådan först i slutet av nästa vecka, d v s nästan en månad sent. Redaktionen ber om ursäkt för det inträffade men hoppas att numret blir väntan värd när det väl dyker upp.

Styrelsen för BMW Sport Club har tagit ett beslut på att flytta sin verksamhet till annan organisation utanför den officiella BMW-klubbvärlden, en ekonomisk förening, och lämnar sina platser i BMW Sport Clubs styrelse.

På BMW SC:s årsmöte den 12:e mars (telefonmöte) togs beslut att "Uppdraget tillfaller på moderklubben att utse en interimsstyrelse".

Styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning fick OK av årsmötet samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Verksamhetsplan 2017 med tillhörande budget 2017 godkändes av årsmötet.

Medlemsavgift för 2017 lämnades oförändrad, vilket godkändes av årsmötet.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97