Klubbinfo

Gör som över 3000 andra BMW entusiaster
– bli medlem du också!

Det är enkelt att bli medlem i BMW Club Schweden: Du betalar in 450:- på vårt PG 4883047-5 och anger tydligt namn, adress, telefon, mobil, E-mailadress samt Ditt bilinnehav. Denna betalning gäller i 12 månader, den månad i vilken avgiften erlades och elva följande månader. Särskilda villkor och avgifter gäller om du dessutom vill vara med i Motorsport (bankörning/BMW Cup) och/eller i Oldtimer (bilar äldre än 20 år). Observera att ingen separat medlemsavgift utgår för medlemskap i Motorsport. För att få en bättre uppfattning om vad som händer i klubben så ta en titt i detta bildgalleri.

Du behöver inte äga en BMW för att vara medlem. Det är intresset som räknas.

Efter ett par veckor är Du medlem i en av de största märkesklubbarna i Sverige och har en del i ett internationellt nätverk av BMW-vänner. Här kan du läsa mer om förmånerna.

Registrera dig som medlem

Fyll i uppgifterna nedan och betala in medlemsavgiften enligt ovan. Så fort betalningen har skett så skickas ditt medlemskort till dig. Glöm inte ange avsändare på betalningen!

Familjemedlemskap i BMWCS

Det är möjligt för familjemedlemmar att bli fullvärdiga medlemmar i BMWCS! För att bli familjemedlem inbetalas .100 :- på vårt postgironummer 488 30 47-5 för varje familjemedlem.

VIKTIGT! Notera huvudmedlemmens medlemsnummer och familjemedlemmens namn på inbetalningen

Familjemedlemsskapet får samma giltighetsdatum som huvudmedlemsskapet. Detta eftersom det krävs ett betalt och gällande huvudmedlemsskap för att familjemedlemsskapet ska vara fullvärdigt. Samtliga ska vara bosatta på samma adress och får dela på ett exemplar av Bayeriches Blatt.

Medlemsformulär

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97