Bayerisches Blatt

BAYERISCHES BLATT – SVERIGES BÄSTA KLUBBTIDNING?

Bayerisches Blatt, BMW Club Schwedens medlemstidning gavs ut första gången 1985 och har sedan starten producerats av klubbens medlemmar. Tidningen kommer ut 4 gånger/år och distribueras med en upplaga på ca 3700 exemplar till klubbens medlemmar samt till annonsörer, samarbetspartners t ex BMW Sverige, auktoriserade BMW-återförsäljare samt till svensk motorpress.

BB innehåller träffreportage och artiklar från klubbens sektioner och underklubbar samt artiklar författade av klubbens medlemmar och BB:s redaktion om det mesta som rör BMW:s varumärke och historia, från BMW-historik och klassiska BMW-modeller till reseskildringar, renoveringsartiklar, gör-det-självreportage samt tester av nya och gamla BMW-modeller.

Redaktionen för BB 2016 består av BMWCS-medlemmarna Petter Renhuldt, Jan Törnkvist, Niklas van Ingelandt, Ingvar Wiklander och Alexander Kjellström.

BB-redaktionen har en mycket hög ambitionsnivå när det gäller såväl tidningens innehåll som dess layout och tryck. Vår ambition är att göra Bayerisches Blatt till Sveriges bästa klubbtidning.

Under Bayerisches Blatt-fliken finner du information om oss i redaktionen, om att annonsera i BB, utgivningsplaner samt hur du går tillväga om du själv vill skriva i Bayerisches Blatt.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97